برج فناوری دکتر قریب میزبان معاون طرح و برنامه وزارت صمت شد.

 

گزارش تصویری بازدید دکتر زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۵ مهرماه ۹۹ از برج نواوری دکتر قریب

 

 

 

 

 

 

  • برچسب ها:

ارسال نظر