دهکده های استارتاپی

یکی از خلاهایی که در اکوسیستم استارتاپی ایران مشاهده می شود، کمبود مناطق نوآوری است. سیوان با مطالعه مناطق بزرگ نوآوری در دنیا با کمک نهادهای متولی قصد دارد تا با نگاه اکوسیستمی موجبات افزایش موفقیت را برای کسب و کارهای نوپا فراهم آورد. مناطق نوآوری می توانند بسته به فضای فیزیکی در اختیار با اسامی و عناوین مختلفی احداث و راه اندازی شوند. در حال حاضر سیوان دو پروژه بزرگ جهت راه اندازی کارخانه فناوری یکی در غرب و یکی در شرق تهران در دست احداث دارد. راه اندازی، مدیریت و بهره برداری از این پروژه ها که با حمایت نهادهای دولتی و سازمان بزرگ انجام می شود، با مجموعه سیوان استیشن می باشد.