شرکت فاوا پردیس زندگی و سلامت ما

استارتاپ زندگی و سلامت ما به عنوان یک استارتاپ تکنولوژی محور درحوزه سلامت که باهدف خودمراقبتی و آگاه تاسیس شده بود پس از سال ها حضور در راستای برنامه ملی ترویج فرهنگ خودمراقبتی در جامعه، اقدامات موثری را همچون پویشهای اجتماعی، طراحی و تولید ابزارهای سلامت دیجیتال مانند اپلیکیشن ، بازی و توسعه ارتباط با خانواده ها، گروه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی ، نظیر آن به جامعه عرضه نموده است. این استارتاپ تمامی محصولات دیجیتال خود را به صورت رایگان عرضه می نماید.

مشاهده وبسایت:

http://salamatma.ir