شبکه توانمند سازی

سیوان در راستای افزایش نرخ موفقیت استارتاپ های خود شبکه ای از امکانات را برای استارتاپ ها برای کمک به یادگیری، تبلیغات و صادرات آنها گرد آوری نموده و این امکانات را به رایگان در اختیار استارتاپ های پذیرش شده قرار می دهد. این شبکه متشکل از شرکت هایی است که پیش از این به عنوان یک استارتاپ در سیوان هرم رشد را طی نموده و به بلوغ رسیده است.

آموزش

سیوان آکادمی یک نهاد آموزشی بر مبنای دوره های فشرده مهارت افزایی و ایجاد اشتغال با استفاده از پلتفرم های آنلاین می باشد. این آکادمی انواع دوره های مهارت افزایی را با کمک سازمان ها و سایر مراکز آموزشی برگزار می نماید. سیوان آکادمی با برگزاری بوت کمپ و آموزش مهارت به افراد مستعد، نیروهای مورد نیاز استارتاپی را آموزش داده و آنها را برای اشتغال به استارتاپ های در حال رشد معرفی می نماید. قطعا کار در یک محیط استارتاپی علاوه بر تحصیلات آکادمیک و تخصصی در هر عنوان شغلی، نیازمند برخی مهارت های ویژه استارتاپی نیز می باشد، سیوان آکادمی مسئولیت این آموزش ها و جذب نیروی انسانی متناسب را در سیوان استیشن بر عهده دارد.

تبلیغات

بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها به ویژه در بدو شروع به کار، توانمندی در جذب مخاطبان بیشتر می باشد. به همین خاطر است که بسیاری از استارتاپ ها سعی می کنند تا  هزینه های تبلیغاتی خود را برای شناخته شدن با جذب سرمایه پوشش دهند. سیوان با داشتن تلویزیون اینترنتی دانش بنیان به عنوان یک رسانه تخصصی در حوزه فناوری های نوین توانسته بستر بسیار مناسبی را برای تبلیغات و دیده شدن استارتاپ ها ایجاد نموده است. تلویزیون اینترنتی دانش بنیان هم در تولید محتوای تبلیغاتی و هم در انتشار این گونه از محتواها یاری رسان استارتاپ های سیوان می باشد.

 

صادرات

نگاه بین المللی و ایجاد امکان ارزآوری یکی از اصلی ترین رویکردها در سیوان می باشد. نخستین هاب صادرات محتوای دیجیتال در ایران که با نام تجاری PDE در حال فعالیت می باشد، در این زمینه یاری گر استارتاپ های سیوان می باشد. انتشار بین المللی پلتفرم ها و محتواهای دیجیتال، برقراری امکان پرداخت های بین المللی، عقد قراردادهای بین المللی، انتقال ارز به ایران، صادرات محتوا در قالب اپلیکیشن و ویدئو،‌ جذب پروژه های بین المللی، کمک به افتتاح نمایندگی و بسیاری از فعالیت های بین المللی دیگر می تواند از طریق این مجموعه و به سهولت برای استارتاپ های سیوان انجام شود.