شبکه شتابدهی

سیوان اساسا به عنوان یک استارتاپ استودیو به صورت مستقیم بر روی ایده های خام سرمایه گذاری نمی کند و برای این منظور با مدل هم سرمایه گذاری، خرید سهام، راه اندازی و مشارکت با شتابدهنده های تخصصی ایده ها را جذب و از طریق این شتابدهنده ها بر روی آنها سرمایه گذاری می نماید. ایده های موفقی که توانسته باشند از یک دوره شتابدهی را طی نموده و به یک کسب و کار مقیاس پذیر تبدیل شده باشند، توسط سیوان جذب و برای توسعه و گسترش فعالیت ها بر روی آنها سرمایه گذاری می شود. شبکه شتابدهی سیوان در حال حاضر از ۴ شتابدهنده با موضوعات تخصصی که در ادامه معرفی می شود، تشکیل شده است.

  • شتابدهنده فرهنگی و اجتماعی آی تونا
  • شتابدهنده محتوای دیجیتال تاپ
  • شتابدهنده سلامت دیجیتال هاف
  • شتابدهنده تخصصی ورزش و تندرستی