طبقه بندی مدیران در شرکت های مختلف

مدیر ارشد اجرایی
مدیر ارشد اجرایی بالاترین مقام اجرایی در یک شرکت است. مسئولیت اصلی مدیر عامل شامل تصمیم گیری های عمده شرکت مدیریت اجرایی و مدیریت منابع شرکت است

مدیر ارشد اداری یا مدیر عامل
بر عملیات روزمره یک کسب و کار و در نهایت بر عملکرد بخش هایی که مدیریت آنها را بر عهده دارد نظارت و آنهارا مدیریت میکند. مدیر ارشد اداری، یک مدیر اجرایی رده بالا است که اغلب به مدیر عامل گزارش میدهد.

مدیر روابط عمومی
مسئولیت روابط عمومی در یک سازمان، ایجاد و حفظ شهرت یک شرکت از لحاظ کیفیت، قابل اطمینان بودن و رضایت مندی مشتری را به عهده دارد.

مدیر ارشد مالی
یک مقام بالا رتبه اجرایی است که مسئولیت مدیریت کردن عملیات و استراتژی مالی یک شرکت را به عهده دارد. مدیر ارشد مالی دارای نقش زیادی در سرمایه گذاری شرکت، ساختار سرمایه، مدیریت پول، استراتژی بلند مدت کسب و کار دارد و از وظایف آن میتوان به پیگیری جریان نقدی،مدیریت ریسک های مالی، برنامه ریزی های مالی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مالی شرکت و پیشنهادات اقدامات اصلاحی اشاره نمود.

مدیر منابع انسانی
یک مدیر اجرایی بالا رتبه میباشد که مسئول مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و دیگر سیستم های فناوری منابع انسانی است.

مدیر ارشد فناوری اطلاعات
بالاترین مقام تصمیم گیرنده حوزه فناوری اطلاعات یک سازمان میباشد نظارت بر استراتژی ها و ابتکارات مربوط به فناوری های سازمان، همچنین برنامه هایی برای رفع نیازهای فناورانه شرکت و تجه به مشکلات مرتبط با تکنولوژی بر عهده این فرد میباشد

مدیر ارشد آموزش
یک مدیر اجرایی بالارتبه میباشد که مسئول مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و دیگر سیستم های فناوری منابع انسانی است

مدیر ارشد بازاریابی
مدیر ارشد بازاریابی مسئول نظارت بر برنامه ریزی، توسعه و اجرای بازاریابی و تبلیغات نوآورانه سازمان است. همچنین توسعه استراتژی های مرتبط با تبلیغات، نام تجاری شرکت ها و توسعه مشتری ها را نیز به عهده دارد.

مدیر ارشد عملیات
مدیر ارشد عملیات، دومین فرمانده شرکت محسوب شده و مسئول اجرای عملیات روزانه سازمان است. در بسیاری از موارد، مدیر ارشد عملیات با این هدف انتخاب میشود تا نقاط ضعف و قدرت مدیر عامل را تکمیل کند

 

مدیر ارشد فروش
یکی از مدیران ارشد در سازمان میباشد که مسئول بازاریابی و فروش است و از وظایف آن میتوان به مسئولیت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، فروش محصولات و یا خدمات و غیره اشاره کرد.

مدیر ارشد فناوری
فردی است که بر روی فناوری ها و تکنولوژی های موجود در شرکت نظارت میکند و در ارتباط با فناوری ها سیاست گذاری میکند. یکمدیر ارشد فناوری باید دانش لازم در راستای گرفتن تصمیمات مرتبط با فناوری را که با اهداف کسب و کاری شرکت هماهنگ باشد را داشته باشد.

مدیر ارشد داده
نظارت بر جمع آوری مدیریت و ذخیره سازی داده ها را در یک سازمان بر عهده دارد. مدیر ارشد داده، مسئول تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها است تا از استراتژی و ارزش کسب و کار اطلاع یابند. این مدیران بخشی از تیم اجرایی شرکت میباشند.

مدیر ارشد امنیت
مدیر ارشد امنیت مدیر ارشد اجرایی که مسئول تمام امور امنیتی یک شرکت است.

  • برچسب ها:

ارسال نظر