کلوت پلاس

کلوت پلاس یکی دیگر از استارتاپ های سیوان می باشد که در حوزه صنعت گردشگری در حال فعالیت است. این استارتاپ که ۵ پلتفرم زیر مجموعه خود دارد، سعی کردن تا خلاهای بازار گردشگری شناسایی و برای رفع مشکلات آن راهکارهای مناسبی را ارائه نماید. حاصل این راهکارها ۵ پلتفرم دیجیتال است که در هر یک از آنها ذینفعان متعددی درگیر می شوند.