۱۰۰ بازار

استارتاپ ۱۰۰ بازار یکی از استارتاپ های موفق سیوان است که قصد دارد با حذف واسطه های فروش کالا را در سریع ترین زمان از فروشنده به دست خریدار برساند. کرونا فرصت خوبی برای تست این ایده بود. تامین کنندگان این پلتفرم که بر روی گوشی موبایل فعالیت دارد، می توانند از طریق یک غرفه مجازی که در اختیار آنها قرار می گیرد، به فروش کالا بپردازند. برای هر فروشنده در این پلتفرم یک کد اختصاصی ایجاد می شود که می تواند از طریق این کد بین مشتریان خود تبلیغ نموده و آنها را به خریدی بدون دغدغه دعوت نمایند. این فروشگاه که بستری مکان محور دارد، ابتدا فروشگاه های نزدیک و پس از آن با تقدم مکانی باقی فروشگاه ها نمایش می دهد. در این استارتاپ سعی  شده تا هزینه های جانبی حداقل و سود خریدار و فروشنده حداکثر باشد. به همین دلیل حضور در این پلتفرم کاملا رایگان بوده و درامد این استارتاپ از کارمزد سوییچ های بانکی و تبلیغات می باشد. برای کاستن از هزینه های جانبی به فروشندگان توصیه می شود تا شعاع خدمت رسانی را کوچک تر و برای رساندن کالا به دست مشتریان از روش های ارزان تر و تحویل شخصی به خریدار استفاده نمایند.