شتابدهنده آیتونا

 

آیتونا یکی دیگر از شتابدهنده های تخصصی زیر مجموعه سیوان می باشد که طی سالهای اخیر ایجاد گشته و قصد دارد تا در حوزه فرهنگی و اجتماعی خلاهای موجود را شناسایی و راهکار مناسب مقابله با آن را ارائه نماید. شتابدهنده آیتونا در حوزه فرهنگ و اجتماع راه اندازی شتابدهنده تخصصی مبارزه با مواد مخدر با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، راه اندازی شتابدهنده تخصصی ورزش، راه اندازی شتابدهنده تخصصی فناوری های شهر هوشمند و چند شتابدهنده دیگر را در دستور کار خود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آیتونا مراجعه فرمایید.