دهکده های استارتاپی

یکی از خلاهایی که در اکوسیستم استارتاپی ایران مشاهده می شود، کمبود مناطق نوآوری است. شتابدهنده دانش بنیان سیوان با مطالعه مناطق بزرگ نوآوری در دنیا با کمک نهادهای متولی قصد دارد تا با نگاه اکوسیستمی موجبات افزایش موفقیت را برای کسب و کارهای نوپا فراهم آورد. مناطق نوآوری می توانند بسته به فضای فیزیکی در اختیار با اسامی و عناوین مختلفی احداث و راه اندازی شوند. 

راه اندازی ورک اسپیس ایکس استیشن در برج فناوری دکتر قریب نیز یکی دیگر از پروژه های سیوان در این زمینه بوده است که با حضور دکتر ستاری و دکتر طهرانچی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ افتتاح شد.

از دیدن کنید

ایکس استیشن