مراکز نوآوری

یکی از خلأهایی که در اکوسیستم استارتاپی ایران دیده می‌شود، کمبود مناطق نوآوری است. شتاب‌دهنده دانش‌بنیان سیوان با مطالعه مناطق نوآوری بزرگ در دنیا، به احداث مراکز نوآوری، همت گماشته است. جمع شدن استارت‌آپ‌ها، شتاب دهنده‌ها و شرکت‌های نوآور در فضایی مشترک با ارتباطات پویا و هر روزه، می‌تواند راه‌های دشوار را هموار و مسیرهای طولانی را کوتاه کند.

روح حاکم بر مراکز نوآوری، تکاپو، امید و سختکوشی است. زیستن در چنین فضایی، امکانات فراوانی را به ساکنین هدیه می‌دهد. مثل برقراری ارتباطات شبکه‌ای و مؤثر با مجموعه‌های مستقر دیگر، نهادها، مهمانان و متخصصین حوزه‌های مختلف و دیگر اجزای اکوسیستم نوآوری. هر چه قدر این مراکز در ابعاد کمی و کیفی بزرگتر باشند، گستره خدمات وسیع‌تر خواهد بود.

به همین جهت سیوان تلاش مستمر و متمرکزی را مصروف توسعه فیزیکی فضاهای نوآورانه کرده است. راه‌اندازی مرکز نوآوری ایکس استیشن، قریب استیشن، کارخانه نوآوری البرز، مرکز نوآوری دکتر حسابی و مرکز نوآوری یاریگران زندگی، مرکز نوآوری رازی حاصل تلاش سیوان است. در این بین، کارخانه نوآوری البرز، در ابعاد یک شهرک نوآوری ایجاد شده تا محل اصلی استقرار اکوسیستم نوآوری در شهر کرج باشد.

از دیدن کنید

فضای کار اشتراکی رازی

ایکس استیشن