شبکه شتابدهی

سیوان به عنوان یک استارتاپ‌استودیو به صورت مستقیم بر روی ایده‌های خام سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بلکه با مدل هم‌سرمایه‌گذاری، خرید سهام، راه‌اندازی و مشارکت با شتاب‌دهنده‌های تخصصی، ایده‌ها را جذب و از طریق این شتاب‌دهنده‌ها بر روی آنها سرمایه‌گذاری می‌نماید. ایده‌های موفقی که توانسته باشند یک دوره شتابدهی را طی نموده و به یک کسب‌و‌کار مقیاس‌پذیر تبدیل شده باشند، توسط سیوان جذب و برای توسعه و گسترش فعالیت‌ها بر روی آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. شبکه شتابدهی سیوان در حال حاضر از سه شتاب‌دهنده با موضوعات تخصصی تشکیل شده است