مسئولیت های اجتماعی

 

مسئولیت اجتماعی چارچوبی اخلاقی است که در آن فرد یا سازمان تلاش می‌کند تا وظایفی را در جهت اعتلای جامعه انجام دهد. انجام این وظایف توسط تک‌ تک افراد جامعه باعث می شود تا تعادل مناسبی بین جامعه و اقتصاد برقرار شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می‌دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این مسئولیت‌ها واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل ایفا کند. 

شتاب‌دهنده دانش‌بنیان سیوان،‌ تا کنون کسب و کارهای متعددی را با رویکرد حل مشکلات و معضلات جامعه از طریق استفاده از ظرفیت‌های اکوسیستم استارتاپی و در راستای مسئولیت های اجتماعی خود راه‌اندازی نموده است.

سفیران سلامتی و ۱۰۰ بازار، نمونه این استارتاپ‌ها هستند. هر دوی این استارتاپ‌ها در زمان کرونا به صورت ویژه فعالیت های خود را گسترش داده و در جهت آموزش نکات سلامتی و نیز خرده‌فروشی کمک شایانی به عموم جامعه نمودند.