موقعیت شغلی
هماهنگ کننده پروژه
توضیحات

مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی
ارائه گزارشات برای مدیریت
تنظیم صورتجلسات
- تنظیم برنامه ها و تعیین و تنظیم قرار ملاقات ها
- برنامه ریزی، هماهنگی فعالیت ها و مدیریت اجرای برنامه ها
- جوابگویی به تلفن و دریافت و مخابره پیام های تلفنی و فکس ،پست و .. به مدیریت
- بایگانی مدارک، مستندات وپیام های الکترونیکی و کاغذی و اسناد خصوصی یا محرمانه
- رفع و رجوع وظایف محوله از سوی مدیریت
- جوابگویی به ارباب رجوع وتنظیم قرار ملاقات آنها
- رعایت نظم و انضباط و بهداشت در محیط کار
- حفاظت گفتار، رازداری و حفظ حریم خصوصی مدیر و مراجعان
- دریافت، تفکیک و دسته بندی بندی نامه ها و گزارش ها و پرونده ها
- محافظت و حراست از اموال سازمان و اداره یا شرکت
- برخورد مناسب با مراجعین و خوش رو و خوش برخورد عمل کردن در هنگام صحبت با مراجعین و پاسخگویی کامل به آنها
- تماس و پر کردن تایم های ملاقات و یادآوری به افراد جهت مراجعه
- حضور در جلسات به تشخیص مدیریت و تنظیم صورتجلسات
- برخورداری از مهارت های ارتباطی، کلامی، نوشتاری و مهارت های سازمانی قوی
- مهارت برنامه ریزی امور
- مستند سازی و مدیریت دانش کسب شده در مجموعه
- حضور مرتب و بموقع در محل کار و تنظیم برنامه کار
- رعایت سلسله ‌مراتب، ضوابط درون سازمانی و نظم و انضباط محیط شغلی
- تلاش برای توسعه مهارت‌ها و اطلاعات علمی خود و گروه

مکان
زمان
25 مرداد, 1399
PDF Export
Close modal window

Position: هماهنگ کننده پروژه

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!