موقعیت شغلی
مدیر فضای اشتراکی
توضیحات

مدیر فضای کار استارتاپی باید بتواند مسائل و مشکلات مختلف در فضای کار اشتراکی را مدیریت کند و در راستای حل آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد دهد که برای این منظور می بایست تعامل نزدیک با تیم ها نیز داشته باشد.

مسلط به مفاهيم حوزه كارآفرينی و ادبيات استارتاپی
مسلط به فعاليت شتابدهنده ها، فضاهاي كار اشتراكی
توانایی در فرایند جذب تیم ها و استقرار آنها
آشنايی با اصول و قوانين اداری و قراردادی
برگزاری و مدیریت جلسات و دورهمی ها
توانایی در بهبود فرآیند‌های داخلی و فضای کار اشتراکی
طراحی و برگزاری ایونت‌ها و مراسم های استارتاپی
همکاری با دیگر اعضای تیم به منظور تسهیل در حل مسائل جاری موجود
دیدگاه سیستمی و مبتنی بر حل مسئله
توانایی عملیاتی بالا  برای پیاده سازی و اجرای برنامه ها و راهکارهای مختلف
تعامل با افراد و پیگیری فعالیت‌های امور جاری تیم‌ها
سابقه حضور در اکوسیستم کارآفرینی و شناخت کسب و کار فضای کار اشتراکی و کار تیمی
داشتن روحیه کار تیمی
سابقه كار در شتابدهنده ها، فضاهای كار اشتراكی و صندوق های سرمايه گذاری مزيت حساب ميشود.
داشتن تحصيلات مرتبط با رشته های مديريت، كارآفرينی، صنايع يا MBA مزیت محسوب میشود

مکان
زمان
21 مرداد, 1399
PDF Export
Close modal window

Position: مدیر فضای اشتراکی

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!