شتابدهنده PDE

با شروع نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر شتابدهنده صادراتی محتوای دیجیتال PDE نیز فعالیت های خود را در راستای شناسایی فرصت های صادراتی در صنایع خلاق و محتواهای موجود در کشور در قالب اپلیکیشن های موبایل و ویدئو آغاز نمود. این شتابدهنده تاکنون توانسته است از همین طریق ارزآوری قابل توجهی را برای کشور داشته باشد. این شتابدهنده همچنین فرصت های موجود در بازار اروپا و آمریکا را در صنعت فناوری شناسایی و به فناوران داخلی معرفی می نماید. پرشین دیجیتال اکسپورت با داشتن زیر ساخت های حقوقی در کشورهای دیگر به راحتی امکان صادرات و نقل و انتقال ارز به داخل کشور را نیز دارد. این شتابدهنده با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی فعالیت می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت PDE مراجعه کنید.