فرهنگ سازمانی

فرهنگ حاکم بر سیوان از چند شاخصه اصلی پیروی می کند، این شاخصه ها که علاوه بر حفظ انسجام و یکپارچگی استارتاپ ها نیز کمک می کند عبارتند از:

۱. رویکرد برندینگ و هویت سازی مستقل (Colors)

۲. رویکرد منابع انسانی (Family)

۳. رویکرد فرهنگ سازمانی (Culture)

۴. رویکرد دانش محوری (Learning Organization)

سیوان همواره اعضای استارتاپ ها و شرکت های زیر مجموعه خود را همچون اعضای خانواده میداند، برای برند و هویت مبتنی بر رنگ آن سازمان اهمیت ویژه ای قائل می شود و به آن سازمان کمک خواهد کرد تا بتواند به صورت مستمر تحقیق کند، یادبگیرد و آموخته های خود را اجرا نماید. به طور کلی فرهنگ سازمانی سیوان، «مسطح، باز و خلاقانه» بوده و این تلاشی است تا با استفاده از ساختمان‌ها و فضاهایی که حس برابری را در کنار رقابت القا می‌کنند، فرهنگ سازمانی مسطح اعمال شود. تصمیم گیری گروهی، احترام متقابل به عقاید افراد، فراهم ساختن محیطی شاد و صمیمی همراه باعملکرد بالا از دیگرمشخصه های فرهنگ سازمانی سیوان بوده که همواره سعی دارد از بدو ورود به پروژه ها و کسب و کارها، آن را حفظ کرده و گسترش دهد.