فرهنگ سازمانی

فرهنگ حاکم بر سیوان از چند شاخصه اصلی پیروی می‌کند. این شاخصه ها که علاوه بر حفظ انسجام و یکپارچگی استارتاپ‌ها‌ به بهره‌وری آنها نیز کمک می‌کند، عبارتند از:

۱. برندینگ و هویت سازی مستقل (Colors)

۲. منابع انسانی (Family)

۳. فرهنگ سازمانی (Culture)

۴. یادگیری سازمانی (Learning Organization)

سیوان همواره اعضای استارتاپ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود را همچون اعضای یک خانواده می‌داند. بنابراین برای برند و هویت مبتنی بر رنگ آن سازمان اهمیت ویژه‌ای قائل می‌شود و به آن سازمان کمک می‌کند تا بتواند به صورت مستمر تحقیق کند، یاد بگیرد و آموخته‌های خود را اجرا کند. سیوان همواره سعی دارد از بدو ورود به پروژه‌ها و کسب‌و‌کارها، آنها را حفظ کرده و گسترش دهد. به طور کلی فرهنگ سازمانی سیوان، «مسطح، باز و خلاقانه» بوده و این تلاشی است تا با استفاده از ساختمان‌ها و فضاهایی که حس برابری را در کنار رقابت القا می‌کنند، فرهنگ سازمانی مسطح اعمال شود. تصمیم‌گیری گروهی، احترام متقابل به عقاید افراد، فراهم ساختن محیطی شاد و صمیمی همراه با عملکرد بالا از دیگر مشخصه‌های فرهنگ سازمانی سیوان است.