NTC

سیوان با ایجاد یک شهر مجازی مبتنی بر مراکز نوآوری سعی میکند تا شبکه ای از امکانات را برای تسهیل موانع کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم آورد.

این امکانات و خدمات از طراحی و دکور منحصر به فرد فضاهای نوآوری، بازسازی و اجرا و ایجاد فضای استقرار برای بروز و ظهور خلاقیت گرفته تا ارائه خدمات اشتراکی اداری و رفاهی، خدمات شتابدهی تخصصی، خدمات مالی و حسابداری، تامین مالی، بین المللی سازی و … تنوع دارد. سیوان در حال حاضر ۱۴ نوع خدمت را به کسب و کارهای مستقر در مراکز NTC  ارائه می کند.

افراد می‌توانند با استقرار در یکی از مراکز نوآوری سیوان به عضویت NTC در آمده و به عنوان شهروند این شهر نوین، علاوه بر خدمات ۱۴ گانه، با استفاده از یک اپلیکیشن، خدمات مورد نظر را رزرو کرده و از امکانات و رویدادهای دیگر مراکز با خبر شده و در صورت تمایل در آنها شرکت نمایند.

NTC در واقع یک شهر مجازی است که افراد می توانند با ورود به هر یک از مراکز نوآوری سیوان در ایران به عضویت آن در آمده و از امکانات و خدمات همه مراکز نوآوری در این شهر مجازی استفاده نمایند.