We Can

سیوان به عنوان یک کارگزار نوآوری برای آنکه بتواند از ظرفیت های زیست بوم نوآوری در کشور برای پیشبرد حوزه های تخصصی استفاده نمایند، اقدام به راه اندازی و راهبری شتابدهنده های تخصصی با همکاری سازمان ها و صنایع مختلف نموده است، از نمونه های این شتابدهنده های تخصصی، شمسا با همکاری دانشگاه آزاد، یاریگران زندگی با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه نوآوری اجتماعی، پارسه با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه صنایع فرهنگی، پترونوتک با همکاری هولدینگ توسعه نگین مکران در زمینه پتروشیمی، صنوان در حوزه کودک و نوجوان و PDE در حوزه صادرات محتوای دیجیتال را می‌توان نام برد

این کنسرسیوم متشکل از شتابدهنده ها به صورت تخصصی در موضوعات مختلف ورود کرده و با استفاده از فناوری سعی در حل مسائل با رویکرد نوآورانه دارند.