آمادگی پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برای همکاری با کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرزدر نشست صبح امروز ( یکشنبه)، معاونین پارک ملی با مدیران شرکت دانش بنیان سیوان، بر همکاری گسترده و ملی بر بستر کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز تاکید شد. تفاهم نامه استقرار گروه های خلاق و استفاده از ظرفیت های مشترک در سراسر کشور از مهمترین موضوعات همکاری میان پارک ملی علوم،فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و شرکت دانش بنیان سیوان خواهد بود.


در این نشست،دکتر عزیز اله جعفری معاون هماهنگی و توسعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و دکتر ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و مدیران ارشد شرکت دانش بنیان‌ سیوان شرکت داشتند.

  • برچسب ها:

ارسال نظر