بازدید رئیس دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ از شتابدهنده دانش بنیان سیوان

 

 

بازدید رئیس دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ از شتابدهنده دانش بنیان سیوان

دکتر امیران و هیات همراه از مجموعه شتاب دهنده دانش بنیان سیوان بازدید و از آمادگی مجموعه های شتابدهنده و استارتاپی دانشگاه گلرنگ برای همکاری با شرکت سیوان خبر داد

دکتر حیدر امیران در این نشست، ضمن آشنایی با توانمندیها و ظرفیت های شتاب دهنده دانش بنیان سیوان، از همکاری مجموعه شرکت و شتابدهنده ها فعال در برج فناوری قریب در موضوعات مشترک مانند جایزه استارتاپی استاد فضلی، مدرسه کسب و کار گلرنگ و دیگر زمینه های همکاری استقبال کرد.

  • برچسب ها:

ارسال نظر