بازدید مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی


مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز بازدید کرد.

مصطفی بغدادی در این دیدار، با اشاره به ظرفیت های بی نظیر کارخانه و صنایع خلاق البرز، بر توسعه همکاری ها میان شرکت دانش بنیان سیوان در سرمایه گذاری های مشترک، برگزاری ایونت های مشترک همچنین انجام اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت ها و امکانات کارخانه نوآوری البرز تاکید کرد.
راضیه کریمی معاون تجاری سازی کارخانه در این دیدار، ضمن معرفی بخش های مختلف این مجموعه، از آمادگی این کارخانه به تبدیل شدن به قطب فناوری و نوآوری استان البرز همراه با ارائه خدمات فرهنگی به عموم مردم خبر داد.

  • برچسب ها:

ارسال نظر