فرصتی ویژه برای شرکت‌های نوپا فراهم شد تا مدل‌‌های خلاق کسب‌وکار دیجیتال شکل گیرد

رویدادی فناورانه برای توانمندسازی استارتاپ ها و شرکت های نوپای حوزه دیجیتال برگزار شد تا مسیر ورود خلاقیت ها و نوآوری ها به این کسب وکارها تسهیل شود.

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنار دیگر بازیگران این عرصه ایستاد تا تلاشی چند جانبه شکل گیرد و صاحبان شرکت های نوپا و استارتاپ ها، برای جذب سرمایه با سرمایه گذاران ارتباطی دوسویه برقرار کنند. «کارن کراد» عنوان رویدادی است که توسط « کافه سرمایه » برگزار شد.
مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رویداد با اشاره به چالش های موجود در این حوزه، گفت: تکراری بودن کسب وکارهای شکل گرفته در حوزه فناوری های اقتصاد دیجیتال یکی از چالش های این حوزه است. این مشکل تنها با ورود نوآوری ها و خلاقیت ها قابل حل است.
وی افزود: ورود استارتاپ ها و شرکت های نوپا و خلاق به این حوزه مسیر ورود نوآوری ها را تسهیل کرد و اتفاقات خوبی در این حوزه برای شکل گیری کسب وکارهای نوپا افتاد. این کار تنوع خدمات در حوزه اقتصاد دیجیتال را بیشتر کرده است.
محمدی ادامه داد: امیدواریم با حمایت های صورت گرفته و ایجاد فرصت های فناورانه، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه برای همکاری های بیشتر و بزرگتر و توسعه فناوری و متنوع سازی این زیست بوم باشیم.
در این رویداد، ۳۱ استارتاپ متقاضی سرمایه و ۵۱ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی حضور داشتند. در دومین روز نیز، تعداد جلسات استارتاپ ها و سرمایه گذاران به بیش از ۱۰۰ جلسه رسید.

 

ارسال نظر