مهندس مهدی صفاری نیا، ریاست پارک فناوری پردیس از ایکس استیشن بازدید کردند.

مهندس مهدی صفاری نیا، ریاست پارک فناوری پردیس، عصر سه شنبه دوم دی ماه، ازمجموعه ایکس استیشن بازدید کردند.

در این دیدار که با همراهی مهندس هزاوه، معاون امور فناوری، مهندس  عظیمیان مدیر کل توسعه شعب و پردیس های پارک فناوری پردیس، انجام شد، جلسه ای با حضور مدیران  مجموعه سیوان برگزار شد و طرفین به بررسی فرصت های همکاری در حوزه نوآوری پرداختند.

 

ارسال نظر